Descripción del proyecto

Felipe Canosa, Patrón Maior da Cofraria de Pescadores da Coruña, Antón Muiños e Tino Otero de Portomuiños presentan o proxecto de recuperación do cultivo de ourizo de mar na Coruña e o seu potencial para pescadores e cociñeiros.