Prensa   |  Contacto   |  Pasadas edicións:  2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Accesibilidade

Política de accesibilidade

No desenvolvemento da páxina web do FESTIVAL MAR DE MARES tívose en conta a necesidade de crear unha contorna accesible, cos obxectivos de facilitar o acceso de todas as persoas, optimizar as dinámicas e ofrecer unha experiencia de usuario satisfactoria.

Para iso desenvolveuse a web con respecto ás seguintes pautas:

  • Uso dos estándares do W3C.
  • Gramática XHTML Strict e CSS 2.1.
  • Pautas de Accesibilidade para o Contido Web (WCAG nivel AA).
 

Estándares

A web do FESTIVAL MAR DE MARES está desenvolvido con respeto a un nivel de accesibilidade AA.

Se durante a navegación atopou algún contido ou funcionalidade que non respete as pautas descritas, agradeceriámoslle que nolo faga saber a través do correo electrónico info@festivalmardemares.org.