Prensa   |  Contacto   |  Pasadas edicións:  2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018

Aviso Legal

Aviso Legal

En cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE), CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa que é titular do sitio web WWW.FESTIVALMARDEMARES.ORG
De acordo coa esixencia do artigo 10 da citada Lei, CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL informa dos seguintes datos:
O titular deste sitio web é CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL, con CIF B70203518 e domicilio social en R/ CURROS ENRÍQUEZ, 5 1º B LOCAL 3 15002 A CORUÑA, inscrita no Rexistro Mercantil, no tomo 3351 folio 91 folla C-45105 e inscrición 1ª. A dirección de correo electrónico de contacto coa empresa é: info@creartesc.es

Propiedade intelectual

Os dereitos de propiedade intelectual e industrial derivados de todos os textos, imaxes, así como dos medios e formas de presentación e montaxe deste sitio web pertencen, por si ou por cesión, a CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL. Serán, por conseguinte, obras protexidas como propiedade intelectual polo ordenamento xurídico español, séndolles aplicables tanto a normativa española e comunitaria neste campo, coma os tratados internacionais relativos á materia e subscritos por España.

Todos os dereitos reservados. En cumprimento da Lei da Propiedade Intelectual prohíbese expresamente a reprodución, distribución, comunicación pública e utilización, da totalidade ou parte dos contidos do seu sitio web sen o consentimento expreso de CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL.

 

Acciones legais, lexislación aplicable e xurisdicción

CREARTE SERVIZOS CULTURAIS SL resérvase, así mesmo, a facultade de presentar as accións civís ou penais que considere oportunas pola utilización indebida deste sitio web e contidos ou polo incumprimento das presentes condicións.

A relación entre o usuario e o prestador rexerase pola normativa vixente e de aplicación no territorio español. De xurdir calquera controversia as partes poderán someter os seus conflitos a arbitraxe ou acudir á xurisdición dos xulgados ou tribunais da localidade de A Coruña, España.